fbpx

Hạt Giống Khổ Qua

10.000,0 9.000,0

Hạt giống Khổ Qua – Mướp Đắng (Momordica charantia). Dễ gieo trồng, trái xanh nhạt dài khoảng 15cm. Cây khỏe và chịu nhiệt tốt.

Hạt Giống Khổ Qua (Momordica charantia)
Hạt Giống Khổ Qua

10.000,0 9.000,0