fbpx

HẠT GIỐNG CẢI XOONG MIỀN NÚI UPLAND (800 hạt)

10.000,0

Cải xoong cũng như bất cứ loại rau lá xanh nào đều giàu dinh dưỡng

HẠT GIỐNG CẢI XOONG MIỀN NÚI UPLAND (800 hạt)

10.000,0