fbpx

Đất sạch trồng Rau và Hoa

  45.000,0 40.000,0

  • Với công nghệ xử lý và phối trộn các thành phần đá khoáng nhập khẩu, giá thể đã xử lý theo công nghệ mới.
  • Vì thế cấu trúc Đất sạch Trồng chậu khác với các loại đất sạch trên thị trường.
  • Phù hợp với tất cả các loại rau và hoa được trồng chậu và khay như: Hoa hồng, hoa dừa cạn, dạ yến thảo…. Rau mầm, rau cải, dâu tây….
  Đất sạch trồng rau và hoa
  Đất sạch trồng Rau và Hoa

  45.000,0 40.000,0